Payroll HRM & Financial Services 
">
 

Hartelijk dank voor uw belangstelling in de diensten van PayFin Payroll HRM & Financial Services BV . 

Op basis van onderstaande vragenlijst zijn wij beter in staat u de  gewenste informatie/offerte toe te zenden. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid  de vragenlijst tijdens een persoonlijk bezoek met u door te nemen. Graag zelfs. Indien u een persoonlijk gesprek op voorhand op prijs stelt neemt u dan contact op via: 010-3409994 of via info@payfin.com

  1) uw gegevens  
 
   
Naam bedrijf:
Dhr Mevr
 
Naam contactpersoon :                                                                        
e-mailadres :
Bedrijfsactiviteit:
Aantal medewerkers: (evt verdeling in vast en oproep)
Aantal administraties (verdeling  in aantal medewerkers)
Sector  en CAO (indien van toepassing)
Huidige dienstverlener en/of software
Verloning vindt plaats per: (mnd/4wkn/wk)
Wat is  de  aanleiding  van uw aanvraag? (bijv. ontevreden over huidige servicebureau)

 
  2) Wenst u wellicht gebruik te maken  van ?
 
 
           
      Ja Nee Misschien
  Personeelsinformatiesysteem?  geintegreerd
  Employee Self Service ?  geintegreerd
  CRM module  ?  geintegreerd
  Financiele module ?  geintegreerd
  Bijzondere wensen hieromtrent:
           
 
  3) Welke taakverdeling heeft u voor ogen?  
    Volledige uitbesteding  
    Grotendeels uitbesteden, enkel mutaties zelf invoeren  
    Zelfstandig, maar met PayFin als kenniscentrum & backup  
    Volledig zelfstandig  
       


  4) Kunt u kort en bondig de gewenste taakverdeling toelichten?  
     

  5) Welke van onderstaande dienstverleningsItems wilt u dat PayFin voor u uitvoert?  
 
           
      PayFin of Ja Zelfstandig of NVT Misschien
  Inrichting stambestand?  
  Onderhouden van uw stambestand?  
  Invoeren mutaties?    
  Controle mutaties met specificaties?  
  Periodieke loonaangifte indienen?  
  Onderhouden grootboekrekeningen?  
  Aanmaken looncomponenten?  
  30% regeling toepassen ?  
  Meldingen derden  
  Controle (pensioen)nota's?  
  Betaalopdrachten  (clieop03)  
  Stroken per post aan medewerker?  
  Periodieke "On Site Service"?  
  Overige dienstverlening nl::
  6) Indien u heeft aangegeven dat PayFin meldingen aan derden dient te verzorgen, om welke meldingen en instanties gaat het en in welke maandelijkse of jaarlijkse aantallen. Welke bijzonderheden zijn er?  
     
  7) Indien u heeft aangegeven dat PayFin de mutatie invoert dient te verzorgen, om welke mutaties gaat het en in welke maandelijkse of jaarlijkse aantallen.  Welke bijzonderheden zijn er?

  8) Indien u heeft aangegeven dat PayFin de controle van (verzekerings) nota's dient te verzorgen, om welke gaat  het  en in welke maandelijkse of jaarlijkse aantallen.  Welke bijzonderheden zijn er?  
     

  9) Indien u heeft aangegeven dat PayFin "On Site" ofwel bij u op locatie de dienstverlening dient uit te voeren, aan welke frequentie denkt u dan  
     

  10) Diverse  
   
       
Welke pensioenregelingen en of overige regelingen zijn van toepassing?    
Welke bijzondere (salaris-)berekeningen zijn eventueel van toepassing    
Welke output wenst u maandelijks te ontvangen?  Bij voorkeur zo gedetailleerd mogelijk aangeven.    
Per wanneer zou  de dienstverlening evt aanvangen?    
Overig    
Overig
   
       

Overige opmerkingen:

 
 


  11) Suggesties/mededelingen/opmerkingen/slotconclusie  
   
   
 
 


  12)  Hoe wilt u dat wij dit vragenformulier en toegezonden info opvolgen:  
   
         
E -mail   Persoonlijk bezoek   telefonisch
         
 


Hartelijk dank voor uw informatie!
www.Payfin.com