LiveZilla Live Chat Software
Heeft u vragen of wilt u een een afspraak inplannnen voor bijv. een demonstratie of gesprek. Start nu een live chat of laat uw bericht achter via het formulier.


Eenmalige invoer, dat is waar het om gaat in de
geïntegreerde online salarisverwerking door PayFin. Hoe minder handelingen hoe minder kans op fouten.

Traditioneel komt mutatie invoer door verschillende personen tot stand, vaak door het meermalen invoeren van dezelfde gegevens.
Het mutatie cq urenbriefje van de medewerker, wordt vervolgens ingetikt in een algemeen mutatiespreadsheet,dat vervolgens aangeleverd wordt bij het servicebureau, waar de handeling nogmaals uitgevoerd wordt.

Via e-Synergy, de Payroll Portal of de Employee Self Serviceportal vindt deze handeling slechts eenmalig, door de bron, plaats en afhankelijk van de wijze, behoeft de invoer slechts gefiatteerd te worden door bijvoorbeeld de HR afdeling of de leidinggevende, waarna de gegevens ter controle en verwerking voor Payfin gereed staan.
Eenvoudige invoer van salarismutaties
Voer eenvoudig uw mutaties in of controleer en fiatteer de door PayFin ingevoerde mutaties. Na de verwerking kunt u direct diverse (output) overzichten oproepen, zoals
journaalposten, loonstaten,standenregisters en mutatieverslagen. De loonstroken worden automatisch gearchiveerd onder de medewerker, die eventueel zijn loonstrook
zelfstandig kan opvragen of printen via de Employee Self Service portal. Indien u gebruik maakt van e-Synergy wordt het verkrijgen van de output en rapportages een snelle
en eenvoudige klus. (Uit onderzoeken komt naar voren dat het gereed maken en verzenden van een salarisstrook al snel euro 4,00 per post verzending bedraagt)
                                                                       
LiveZilla Live Chat Software
effici├źnt samenwerken!